Đá thịt lợn cảnh nặng từ 2,7 – 3,1 kg

3.500.000 3.200.000

error: Content is protected !!