Tượng Phật Chibi Thủy Tinh Lưu Ly 8,5cm

320.000 300.000

Tượng Phật chibi thủy tinh lưu ly của thương hiệu AIVA là vật phẩm đang được nhiều khách hàng chọn lựa. Những người yêu thích phật pháp thường chọn lựa những tượng phật Ego giúp thông thấu nhân sinh và vạn vật tỏ tường. Khi ngắm nhìn những bức tượng này con người sẽ bình an và tĩnh tâm lại. Tâm lặng như nước, sáng trong và luôn hướng thiện thì tự khắc sẽ thấu tường mọi sự.

error: Content is protected !!